О пројекту

Увод

У општинама Смедеревска Паланка, Велика Плана и Жабари делује више институција  културе које постижу запажене резултате али чији је рад недовољно видљив. Кључне установе културе  су: Народна библиотека „Милутин Срећковић“ Смедеревска Паланка; Народни музеј у Смедеревској Паланци; Архив „Верослава Вељашевић“ у Смедеревској Паланци; Центар за културу "МАСУКА", Велика Плана; Библиотека  „Радоје Домановић“  у Великој Плани; Центар за културу "Војислав Илић Млађи", Жабари; Народна библиотека "Проф. др Александар Ивић", Жабари;
Због недовољног присуства у медијима велики број значајних иницијатива  ових институција културе остаје недовољно видљив у општој јавности о чему говори постојање изузетно малог броја јавних медијских прилога о њима. Такође су широј јавности непозната културна добра којима располажу ове институције или о којима имају драгоцене информације. Такође шира јавност није довољно добро информисана о ставовима ових институција у вези значајних питања везаних за неговање културне баштине ових општина. Стваралаштво у култури је недовољно представљено и самим  тим непознато.
Имајући у виду да је 2014. година у којој се обележава сто година од почетка Првог светског рата очекује се пораст интересовања о културним добрима за тај период али и за остале периоде од значаја за културну баштину Србије.
Из тих разлога је осмишљен овај пројекат који треба да информише јавност подстицањем медијског стваралаштва на теме од значаја за ширу јавност о деловању и ставовима институција културе на један савремен начин повезивањем телевизије и интернета.
Идентификовано је 6 кључних тема које ће се обрадити у оквиру пројекта и то:
1. Први светски рат (Велики рат) у установама културе Смед. Паланке, Велике Плане и Жабара
2. Први и Други српски устанак у установама културе Смед. Паланке, Велике Плане и Жабара
3. Културна добра средњовековне Србије у установама културе Смед. Паланке, Велике Плане и Жабара
4. Културна добра између два светска рата у установама културе Смед. Паланке, Велике Плане и Жабара
5. Други светски рат у установама културе Смед. Паланке, Велике Плане и Жабара
6. Заштита културних добара Смед. Паланке, Велике Плане и Жабара
Такође је идентификовано да ће пуни ефекти пројекта бити могући једино интензивном применом мултимедијалних технологија путем Интернета због чега ће се креирати и веб сајт пројекта; блог пројекта ; YouTube канал пројекта ; тематска социјална мрежа пројекта ; Фејсбук страна пројекта; Фејсбук група пројекта; Гугл+ страна пројекта; Гугл+ заједница пројекта; Твитер мрежа пројекта; албум са фотографијама пројекта. Пројекат је осмишљен тако да омогући кључним инститицијама културе на територији општина Смедеревска Паланка, Велика Плана и Жабари да представе себе, свој рад и да општу јавност упознају са својим постигнућима.

Општи циљ пројекта

Општи циљ пројекта је унапређење јавног информисања; развоj медиjског плурализма; подстицање медиjског стваралаштва у области културе на територији општина Смедеревска Паланка, Велика Плана, и Жабари промоцијом институција културе кроз унапређење видљивости њиховог рада и вредности за које се залажу.

Специфични циљеви пројекта су:

  • Унапређење медиjског стваралаштва у промоцији рада институција културе;
  • Унапређење информисања и едукациjу опште јавности  медијском обрадом тема значајних за очување културног идентитета
  • Унапређење информисања, положаjа и промоција ставова битних за јачање улоге институција културе
  • Промоција примене нових информационо-комуникационих технологиjа и давање доприноса развоју њене примене у промоцији културе
  • Унапређење развоjа истраживачког новинарства о битним темама културе;
  • Давање доприноса очувању српског националног и културног идентитета и jезика доследном применом  српског језика и ћирилице у продукцији свих емитованих материјала преко телевизије и преко веба
  • Давање доприноса локалном и регионалном развоју промоцијом институција културе и културних добара  у обухваћеним општинама.

Теме емисија:

1. Први светски рат (Велики рат) у установама културе Смед. Паланке, Велике Плане и Жабара

Представљање сачуваних докумената и споменика културе из периода балканских ратова и Првог светског рата који су доступни у установама културе на територији општина Смедеревска Паланка, Велика Плана и Жабари.

2. Први и Други српски устанак у установама културе Смед. Паланке, Велике Плане и Жабара

Представљање сачуваних докумената и културних добара о Првом и Другом Српском устанку која су доступна у установама културе на територији општина Смедеревска Паланка, Велика Плана и Жабари.

3. Културна добра средњовековне Србије у установама културе Смед. Паланке, Велике Плане и Жабара

Представљање културних добара средњевековне Србије која су доступна у установама културе на територији општина Смедеревска Паланка, Велика Плана и Жабари.

4. Културна добра између два светска рата у установама културе Смед. Паланке, Велике Плане и Жабара

Представљање сачуваних докумената и културних добара из периода између два светска рата који су доступни у установама културе на територији општина Смедеревска Паланка, Велика Плана и Жабари.

5. Други светски рат у установама културе Смед. Паланке, Велике Плане и Жабара

Документа и споменици о другом светском рату који су доступни преко установа културе на територији општина Смедеревска Паланка, Велика Плана и Жабари

6. Заштита културних добара Смед. Паланке, Велике Плане и Жабара

Активности на заштити културних добара на територији општине на територији општина Смедеревска Паланка, Велика Плана и Жабари

Учешће у свакој емисији узеће сарадници установе културе које одреди управа установе.
Планирано је да се емисије емитују у периоду реализације и то уторком у ударном термину почев од 20:30 са репризом наредног дана у 11:00 пре подне.
Свака емисија биће праћена својом веб страном са најавом канала на којима ће се публиковати информације (фотографије учесника, корисни линкови, кратка биографија, и слично) уз могућност да публика асинхроно реагује коментарима и предлозима. На овај начин циљним групама ће бити скренута пажња да емисију погледају и да учествују у јавном дијалогу о теми емисије.
Информације о установама које учествују у пројекту биће на њиховим веб странама на сајту пројекта.
Све активности у оквиру пројекта биће транспарентно представљене на блогу пројекта тако да ће публика моћи да прати активности на реализацији пројекта а такође и да учествује у отвореном дијалогу и после саме емисије.

Интернет канали за комуникацију са јавностима су следећи:

 Контакт:

Пошта: ТВ ДЕВИЋ, Иве Бајазита 2, 11420 Смедеревска Паланка
Телефон: 026/340 990 , 026/319 990
Епошта: cuvaribastine@gmail.com

Comments