Библиотека “Радоје Домановић“, Велика Плана

Контакт:
Библиотека “Радоје Домановић“
Косовска 19
11320 Велика Плана,
Тел: 026/521-256
Епошта: rdbib@open.telekom.rs

Библиотека “Радоје Домановић” је самостална установа, организована у складу са Законом о библиотечкој делатности. Као општинска библиотека регистрована је у регистрима Народне библиотеке Смедерево и Народне библиотеке Србије. Библиотека је основана 1949. године, под именом “Танасије Младеновић”, мада се у Историјском архиву налази податак да је 1891. године у Плани постојало Читалиште. Статус општинске библиотеке потврђиван је одлукама Општине Велика Плана. Дуги низ година Библиотека је била матична за општину Велика Плана. Библиотека нема огранака.У општини Велика Плана има 10 насеља са преко 1000 становника. Месне библиотеке и књижни фондови постоје у следећим насељима: Крњево, Трновче, Велико Орашје, Милошевац, Старо Село, Лозовик. Општина Велика Плана, у сарадњи са општинском и матичном библиотеком чине напоре да се покрене рад у већини места у овој Општини. Библиотека се налази у наменски грађеној згради од 1981. године, површине 840 квадратних метара, што је, за потребе града и општине, довољно и што омогућава организовање рада у складу са стандардима. Библиотека има више од 40000 књига из свих области знања. Фонд Позајмног одељења за одрасле и књига за децу физички је одвојен, али у јединственом простору, сређен по УДК, (осим лектире, која је по разредима) и у слободном је приступу. Научни фонд се налази у радној канцеларији, није у слободном приступу и интерно је распоређен. Завичајни фонд је у формирању. Фотографије, плакати, позивнице и остала некњижна грађа из овог фонда физички је одвојена и сређена по годинама. За фонд CD-а сачињен је списак јединица. Текућа периодика изложена је при основном фонду. Посебну целину чини и Библиотека поезије - књиге добијене поклоном са посветом аутора и фонд књига на енглеском језику Библиотека годишње упише до 1500 чланова. Корисници имају могућност, да уз чланску карту ове Библиотеке, користе фондове Народне библиотеке Смедерево. Радно време Библиотеке је радним данима од 7 до 19 часова. Културно-просветна делатност је развијена. Библиотека организује књижевне сусрете, трибине, изложбе, предавања, акције популарисања књиге и читања, кроз бесплатне или колективне уписе корисника. Библиотека је суиздавач Часописа “Наш траг”. Признања и награде: - Сурепова награда Заједнице матичних библиотека Србије, 1987. - Повеља „14. децембар“ Заједнице матичних библиотека Подунавког региона 1982. године.

Библиотека “Радоје Домановић“, Велика Плана


Библиотека “Радоје Домановић“


Comments