Народна библиотека "Милутин Срећковић", Смедеревска Паланка

Контакт:
Народна библиотека "Милутин Срећковић“
10. октобар 16
Смедеревска Паланка
Тел: 026/318-239; 064/386-9796
Епошта: bibpalanka@verat.net

Библиотека “Милутин Срећковић” у Смедеревској Паланци датира из 1869. године, када је основано Паланачко читалиште. Седамдесетих година 20. века је била у саставу Центра за културу. Скупштина општине Смедеревска Паланка је 2002. године донела Одлуку о оснивању Установе Народна библиотека у Смедеревској Паланци. Од 11. марта 2003. године Библиотека послује као самостална установа, регистрована у Привредном суду и усклађена са Законом о јавним службама и Законом о библиотечкој делатности. Библиотека је регистрована у Регистрима Народне библиотеке Смедерево и Народне библиотеке Србије. Одржава сталну комуникацију и сарадњу са надлежним инстанцама.
Библиотека се налази у згради саграђеној 1884. године, у центру града, у просторијама укупне површине 157 квадратних метара. Библиотека је ове просторије добила на коришћење 1968. године. Поткровље зграде, корисне површине 200м2, је у функцији читаонице за децу, интернет читаонице и свечане сале.
Стручни рад Библиотеке организован је кроз : Дечје одељење, Позајмно одељење за одрасле, Научно одељење са читаоницом и фондом периодике, Завичајни фонд и Фонд стране књиге. По издвајању из Центра за културу, Библиотеци је придодата издавачка и графичка делатност и служба општих послова.
У Месној заједници Азања ради библиотечки огранак од 2005. године. Просторија је величине 50м2, опремљена је одговарајућим полицама, на располагању је читаонички простор са 16 Библиотека располаже фондом са више од 54.000 јединица библиотечке грађе. Библиотека годишње упише више 1500 чланова. Корисницима је на располагању Интернет читаоница. Корисници имају могућност, да уз чланску карту ове Библиотеке, користе фондове Народне библиотеке Смедерево.
Библиотека је врло активна као организатор и реализатор књижевних програма. Реализовано је више наменских акција на популаризацији читања и Библиотеке, приређују се тематске изложбе књига, организују сајмови књига. Спроводи се међубиблиотечка позајмица.
Издавачка делатност је развијена и обухвата, пре свега, завичајну, историографску и етнолошку грађу. У припреми су и електронске публикације за особе са посебним потребама.
Библиотека се бави графичком делатношћу (услуге уноса текста, припреме за штампу ).
Библиотека публикује свој Билтен у којем извештава кориснике о својим активностима и новим књигама.

Народна библиотека "Милутин Срећковић", Смедеревска Паланка


Градска библиотека "Милутин Срећковић"


Comments