Народни музеј у Смедеревској Паланци

Контакт:

Народни музеј у Смедеревској Паланци
Трг Хероја 5
11420 Смедеревска Паланка
Тел: 026/318239
Епошта: spmuseum@open.telecom.rs


Народни музеј Смедеревска Паланка је основан марта 1966. године за територију општине Смедеревска Паланка, а надлежност је од 1995. године проширена и на општину Велика Плана. Музеј је по својој концепцији комплексног типа са одељењима и збиркама за историју уметности (4 збирке), археологију (4 збирке), етнографију, историју, рестаурацију-конзервацију, документацију, стручну библиотеку. Сталне поставке су: Српско сликарство 1900-1950. године и неолитска насеља у долини реке Јасенице.
Идеје на којима је Народни музеј у Смедеревској Паланци грађен јасно показују које су вредности на којима се заснива нова репрезентативност града. Посетиоци којима су садржаји музеја непознати свакако ће се изненадити богатством и значајем збирки које излазе из оквира локалног и пледирају да успоставе однос према читавом тадашњем културном простору Југославије. Темељи су у историјско-уметничкој збирци српског сликарства 19. века као садржаја референтног историји зграде и југословенског и српског сликарства прве половине 20. века. Имена сликара заступљених у збиркама окосницама овог одељења музеја са којима се посетилац може сусрести можда најбоље говоре о посебности доживљаја који их овде очекује. Урош Предић, Паја Јовановић, Сава Шумановић, Љуба Ивановић, Бета Вукановић, Лубарда, Коњовић, Бијелић и други значајни сликари тих доба појединачно, али посебно у оквирима целина у којима се излажу сведоче о посебности доживљаја који свакога изнова враћају на ово место. Ова велика имена као својеврстан магнет деловала су да се у нашем музеју створи збирка легата која сведочи о српском сликарству позног двадесетог века.
Континуирани рад на истраживању током 20 година уз сарадњу најзначајнијих домаћих и страних имена и институција у области археологије довео је до стварања фонда од око 7 000 предмета међу којима су најзначајније збирке предмета из неолита и нумизматичка античка збирка. На овим истраживачким делатностима интензивно и током више година сарађивало се са најзначајнијим југословенским и међународним институтима и музејима. Интернационална вредност је потврђена и избором неколико предмета наше неолитске збирке за садржај изложбе која је представљала неолит на Балкану на америчком и европском континенту. Вредност рада у овој научној области Народни музеј у Смедеревској Паланци потврдио је као организатор Научног скупа „Винча и њен свет“ који је окупио тада најзначајније археологе Југославије.
Своју вредност историјско-уметничка и археолошка збирка потврдиле су кроз бројне поставке у најзначајнијим домаћим музејима и неким од светских музеја.
Етнографску збирку музеја чини око 1000 предмета сеоске и градске материјалне културе у XIX и XX веку. Локални културни контекст кога ово одељење баштини (досељавање, акултурација, духовна култура и предмети свакодневице) и његова промена дефинишу естетске и етичке координате Доње Јасенице.
Просветно-педагошко одељење бави се развијањем комуникације коју музеј остварује са публиком и јавношћу. Основна активност је приближавање музејских програма најширој публици свих узраста, нивоа образовања и интересовања. Осим тога више година се систематски ради на укључивању младих на стварању музејских програма кроз пројекте: „Фотографија музејске стварности“, „Ратне новине“, „Мој музеј“, „Наслеђе кроз мој објектив“ и „Град и околина (у) очима младих“. У оквиру овог одељења систематски се ради на развоју теоријских основа музеологије.У оквиру музеја активно делује и Галерија модерне уметности. Политика галерије профилисана кроз Уметнички савет усмерена је у два правца. Најпре на промоцију најквалитетнијег актуелног стваралаштва у Србији, а потом и на промоцију стваралаштва у локалној заједници. У том деловању издвајају се годишње изложбе Друштва ликовних стваралаца „Вуксан“ и фото-секције Канцеларије за младе. Међународни карактер изложби „Најлепша планинарска фотографија“ чији је организатор Планинарски клуб Спортског друштва „Јасеница“ сваке године привлачи велики број аматера и професионалаца са Балкана доносећи у Паланку фотографије са свих континената.

Народни музеј у Смедеревској Паланци: Мотиви са снимања


Народни музеј у Смедеревској Паланци


Comments